top of page

The Transformative Power of Clay Art Class for Neurodiverse ChildrenTerapi Seni Tanah Liat adalah pendekatan terapeutik yang serba boleh dan berkesan yang telah dikenali kerana keupayanya dalam menyokong perkembangan individu dalam pelbagai aspek. Bagi kanak-kanak neurodiversiti berumur 3 tahun ke atas, terapi seni tanah liat terbukti amat bermanfaat dalam memupuk perkembangan kemahiran motor halus dan kasar, koordinasi mata, serta kemahiran sosial dan emosi. Dalam kerjasama antara Lotus Psychotherapy dan Pine Tree Learning Hub, kami akan meneroka cara-cara luar biasa di mana terapi seni tanah liat dapat memberi kesan positif kepada kehidupan kanak-kanak neurodiversiti, memupuk kebolehan unik mereka dan memfasilitasi perkembangan keseluruhan mereka.

  1. Memperkukuhkan Kemahiran Motor Halus dan Kasar: Terapi Seni Tanah Liat menyediakan persekitaran selamat dan menarik bagi kanak-kanak neurodiversiti untuk meneroka bahan-bahan seni dan teknik yang berbeza, dengan ini memperkukuhkan kemahiran motor halus dan kasar mereka. Melalui aktiviti seperti melukis, menggambar, memotong, dan membentuk tanah liat, kanak-kanak dapat meningkatkan koordinasi mata-tangan, kecekapan, dan kawalan gerakan mereka. Aktiviti-aktiviti ini membantu membangunkan kemampuan mereka untuk memegang, menggenggam, dan memanipulasi alat seni, menyumbang kepada penambahbaikan kemahiran motor mereka.

  2. Memperbaiki Koordinasi Mata: Kanak-kanak neurodiversiti sering menghadapi cabaran dalam koordinasi mata, menjadikannya sukar bagi mereka untuk memberi tumpuan dan mengesan objek atau pergerakan dengan tepat. Terapi Seni Tanah Liat menawarkan pelbagai aktiviti yang menggalakkan kanak-kanak untuk berinteraksi visual dengan persekitaran mereka. Dengan berlatih aktiviti seperti mewarna dalam garisan, mengikut corak, atau mengesan bentuk, kanak-kanak dapat memperbaiki koordinasi mata-tangan mereka. Proses mencipta seni merangsang persepsi visual mereka dan melatih mata mereka untuk mengikuti laluan khusus, pada akhirnya meningkatkan kemahiran koordinasi mata mereka.

  3. Memupuk Kemahiran Sosial dan Emosi: Terapi Seni Tanah Liat menyediakan saluran bukan lisan dan ekspresif bagi kanak-kanak neurodiversiti untuk berkomunikasi fikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Melalui seni, kanak-kanak dapat meneroka dan mengungkapkan emosi mereka, membangunkan kesedaran diri, dan membina harga diri. Gabungan terapis Lotus Psychotherapy dan Pine Tree Learning Hub mencipta persekitaran sokongan di mana kanak-kanak dapat bebas mengungkapkan diri tanpa rasa takut akan penilaian. Sesi Terapi Seni Tanah Liat berkumpulan lebih mempromosikan interaksi sosial, kerjasama, dan empati saat kanak-kanak bekerjasama, berkongsi idea, dan mempelajari untuk menghargai ekspresi kreatif masing-masing.

  4. Memupuk Sosialisasi dan Pengawalan Emosi: Kanak-kanak neurodiversiti sering menghadapi cabaran dalam bersosialisasi dan mengawal emosi mereka secara efektif. Terapi Seni Tanah Liat menawarkan platform bagi mereka untuk melatih kemahiran sosial, seperti giliran, mendengar dengan aktif, dan berkongsi bahan-bahan. Terlibat dalam aktiviti seni tanah liat membantu kanak-kanak membangunkan kesabaran, ketekunan, dan kawalan impuls saat mereka bekerja pada projek-projek jangka panjang. Selain itu, terapi seni tanah liat menyediakan ruang selamat bagi kanak-kanak untuk meneroka dan mengungkapkan emosi mereka, membolehkan mereka membangunkan mekanisme pembantu untuk mengatasi masalah dan strategi pengawalan emosi yang sihat.

Terapi Seni Tanah Liat mempunyai potensi yang besar untuk menyokong perkembangan kanak-kanak neurodiversiti berumur 3 tahun ke atas. Dengan meningkatkan kemahiran motor halus dan kasar, koordinasi mata, serta kemahiran sosial dan emosi, terapi seni tanah liat memberi kanak-kanak ini kuasa untuk mengatasi cabaran mereka dan memupuk kelebihan mereka. Melalui proses kreatif, mereka dapat menemukan suara mereka, mengungkapkan diri, dan membina hubungan bermakna dengan orang lain. Terapi Seni Tanah Liat berdiri sebagai alat yang berkuasa dalam mempromosikan perkembangan holistik dan meningkatkan kesejahteraan keseluruhan kanak-kanak neurodiversiti, membuka potensi sebenar mereka.


Oleh Pakar Psikologi Kanak-Kanak

Ms Azureen

Sarjana Psikologi Kanak-Kanak (M'sia)

0 lihatan0 komen

Comments


bottom of page