top of page

Empowering Neurodivergent College Applicants

Updated: 31 Okt 2023

Navigating College Admissions for Neurodivergent Students: Overcoming Executive Functioning Challenges
Sebagai kolej atau universiti semakin hampir, pelajar neurodivergent yang menghadapi cabaran dalam fungsi eksekutif mungkin berasa cemas tentang tugas-tugas kompleks yang terlibat dalam proses kemasukan. Walau bagaimanapun, dengan strategi dan sokongan yang betul, mereka boleh menavigasi perjalanan ini dengan berjaya. Dalam blog ini, kita akan meneroka cara praktikal untuk membantu pemohon neurodivergent merinci tugas, menguruskan masa secara efektif, dan kekal fokus sepanjang proses kemasukan ke kolej. Ibubapa memainkan peranan penting dalam memberi panduan dan dorongan semasa fasa transformasi ini.


1. Memahami Neurodiversiti dan Menerima Kepelbagaian: Ibubapa perlu membina pemahaman mengenai neurodiversiti dan menerima kekuatan dan cabaran kognitif unik anak mereka. Mengakui bahawa setiap pelajar mempunyai keupayaan yang berbeza akan memberi mereka keyakinan untuk menghadapi proses kemasukan ke kolej.

Contoh: Jika anak anda cemerlang dalam penulisan kreatif tetapi menghadapi masalah dengan ujian piawai, tumpukan pada menonjolkan kemahiran penulisan mereka dalam portfolio permohonan mereka.

2. Membahagi Proses Kemasukan: Proses kemasukan ke kolej boleh menjadi pening untuk sesiapa sahaja, neurodivergent atau tidak. Bahagikan ia kepada langkah-langkah yang lebih kecil untuk mengurangkan tekanan dan mengelakkan penangguhan.

Contoh: Bentangkan jadual masa yang merangkumi penyelidikan kolej, persediaan untuk peperiksaan masuk, mengumpul surat rujukan, dan menulis esei permohonan.

3. Menggunakan Bantuan Visual dan Alat: Bantuan visual dan alat organisasi boleh membantu pelajar neurodivergent untuk kekal di landasan sepanjang proses kemasukan. Gunakan kalendar, senarai semak, dan jadual berwarna untuk membuat peta jalan yang jelas.

Contoh: Cipta senarai semak yang menarik secara visual untuk keperluan permohonan, kod warna setiap langkah untuk kejelasan dan motivasi.

4. Menguruskan Masa Secara Efektif: Pengurusan masa adalah penting untuk pemohon kolej, terutamanya mereka yang menghadapi cabaran dalam fungsi eksekutif. Ajarkan anak anda teknik pengurusan masa yang berkesan untuk kekal fokus dan memenuhi tempoh masa.

Contoh: Perkenalkan "Peraturan Dua Minit" – jika sesuatu tugas mengambil kurang daripada dua minit, galakkan anak anda untuk melakukannya segera tanpa menangguhkan.

5. Menetapkan Suasana Sokongan: Cipta suasana sokongan di rumah yang menggalakkan komunikasi terbuka mengenai cabaran dan kemajuan. Sediakan kawasan belajar yang ditetapkan bebas gangguan untuk menggalakkan fokus dan produktiviti.

Contoh: Pastikan kawasan belajar dilengkapi dengan semua sumber yang diperlukan, seperti buku rujukan, komputer, dan headphone pengecut bunyi.

6. Menggalakkan Pengadvokasi Diri: Memberi kuasa kepada anak anda untuk membela diri semasa proses kemasukan. Galakkan mereka berkomunikasi dengan wakil kolej mengenai sebarang penyesuaian yang diperlukan.

Contoh: Jika anak anda memerlukan masa tambahan untuk ujian piawai kerana cabaran yang dihadapi, pandu mereka untuk meminta penyesuaian yang sesuai dari agensi ujian.

7. Mencari Panduan dan Sokongan Profesional: Bekerjasama dengan kaunselor sekolah, pendidik, dan pakar yang dapat menawarkan pandangan berharga dan sokongan yang disesuaikan dengan keperluan anak anda.


Contoh: Bekerjasama dengan jurulatih kemasukan kolej yang mempunyai pengalaman membantu pelajar neurodivergent menavigasi proses permohonan dengan berjaya.

Menyokong pelajar neurodivergent yang menghadapi cabaran dalam fungsi eksekutif semasa proses kemasukan ke kolej adalah usaha berpasukan. Ibubapa memainkan peranan penting dalam memahami dan menerima neurodiversiti anak mereka, merinci tugas, dan menyediakan sumber dan dorongan yang diperlukan.

Dengan menggunakan bantuan visual, teknik pengurusan masa, dan suasana sokongan, pemohon neurodivergent boleh menghadapi perjalanan ke kolej dengan keyakinan. Ingatlah, setiap langkah dalam proses ini adalah peluang untuk pertumbuhan dan penemuan diri, dan dengan sokongan yang betul, setiap pelajar dapat menemui jalan mereka menuju kejayaan akademik dan pemenuhan diri dalam pendidikan tinggi.


By Child Psychologist

Ms. Azureen

4 lihatan0 komen

Comments


bottom of page